Sản phẩm » Nhân viên cũ
Thông tin sản phẩm
Phạm Đắc Khải
Mã sản phẩm:
Giá niêm yết Vui lòng liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tên nhân viên: Phạm Đắc Khải - Sinh năm: 
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: Tháng 4 năm 2016 đến 04/2017
Đánh giá của công ty: nỗ lực.