Sản phẩm » Nhân viên
Thông tin sản phẩm
Lê Minh Sơn
Mã sản phẩm:
Giá niêm yết Vui lòng liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tên nhân viên: LÊ MINH SƠN - Sinh năm: 1989
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: 31/3/2015 đến nay
Đánh giá của công ty: Đại học Kiến Trúc, nhiều kinh nghiệm...