Sản phẩm » Nhân viên cũ
Thông tin sản phẩm
Trần Dư
Mã sản phẩm:
Giá niêm yết Vui lòng liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tên nhân viên: Trần Dư - Sinh năm: ...............
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 04/11/2013 đến ngày 31/05/2014  (3 tháng thực tập; 3 tháng chính thức)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình