Sản phẩm » Nhân viên cũ
Thông tin sản phẩm
Nguyễn Thế Quang
Mã sản phẩm:
Giá niêm yết Vui lòng liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tên nhân viên: Nguyễn Thế Quang - Sinh năm: ...............
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 12/09/2012 đến ngày 12/08/2013  (10 tháng)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình