Sản phẩm » Nhân viên cũ
Thông tin sản phẩm
LÊ CHIÊU SƠN
Mã sản phẩm:
Giá niêm yết Vui lòng liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

LÊ CHIÊU SƠN
Chức vụ: kỹ thuật viên
Tham gia từ 05/2018 - 07/2019