NS BLUESCOPE LYSAGHT VIETNAM
Giới thiệu về NS BlueScope Lysaght Việt Nam

NS BlueScope Lysaght Việt Nam (tên cũ là BlueScope Lysaght Vietnam) là một công ty trực thuộc NS BlueScope Ltd – một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới với các thương hiệu thép ...

1